Frimenn 2019

En sång om frihet

Blåmann blåmann

Rosen og sommerfuglen

Det er det samme hvor jeg drar

La oss leve for hverandre

Sail along silvery moon

Lang tid tilbake

Inga bok er meg så kjær

Løft ditt blikk

Det er makt i de foldede hender  

Styr du min vandring

Langt bortom rømd som blånar

Eg har høyrt om ein stad

Den himelske lovsang

En deilig dag

Vaja con dios