CD

Frimenn 2015

 20x30lite (2)

Klikk på bilde….

Frimenn 2012

Frimenn2012

Klikk på bilde….

Frimenn 2010

Frimenn2010

Klikk på bilde….

Frimenn 2006

Frimenn2006

Klikk på bilde….

Frimenn 2005

2005Denne CD-en blei laga på ei øving i Bryne frikyrkje og var eit eksperiment.   Me brukte EIN time, eit ekte live-opptak.  Det vart kopiert ca. 200 stk.  Teknikar var Ingebret Særheim.  Dette er eit intressant historisk dokument som me tykkjer det er viktig å ta vare på.

 Klikk på bilde….